Tìm kiếm

Đọc và tách thông tin cân nặng trên thùng đông lạnh

Đọc mã cân trên thùng hàng đông lạnh

Đọc mã cân GS1-128 hàng đông lạnh

Phần mềm tự động phân tách chuỗi mã hàng ( Product code) và cân nặng (kg) trên mã vạch GS1-128 trên thùng hàng đông lạnh nhập khẩu, sau đó lưu trữ và kết xuất dữ liệu dạng file text để lưu trữ và xử lý.

Phân tách dữ liệu từ chuỗi mã vạch

Phân mềm đọc mã cân từ mã vạch chuẩn quốc tế  GS1-128 là một phần mềm kết hợp với thiết bị chuyên dụng dành cho mục đích được thiết kế để đọc và phân tích mã vạch một cách nhanh chóng và hiệu quả để đảm bảo nội dung cân nặng chính xác lưu trữ trong mã vạch. Đơn giản và dễ sử dụng, chương trình đọc Cân nặng từ mã vạch mã vạch GS1-128 hoặc một chuỗi mã vạch liên tục để xác nhận cân bên trong chuỗi GS1-128. Lý tưởng cho việc thực hiện đơn nhập hàng, chọn và đóng gói trong kho lạnh,. Máy quét mã vạch kết hợp với phần mềm sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách tăng hiệu quả hoạt động và giảm lỗi.

Đơn giản, dễ dùng

Phần mềm đọc mã cân nặng là một giải pháp kết hợp gữa thiết bị chuyên dụng được thiết kế để đọc và tách mã cân nặng lư trong mã vạch một cách nhanh chóng và hiệu quả để đảm bảo nội dung là chính xác. Tách chuỗi mã vạch GS1-128 liên tục để xác nhận trọng lượng tính bằng kilôgam. Lý tưởng cho việc thực hiện đơn đặt hàng trong kho, lấy và đóng gói, tăng hiệu quả hoạt động và giảm sai sót.

Đơn giản, dễ dùng

Đơn giản, dễ dùng

Đơn giản, dễ dùng

Tổng hợp dữ liệu

Tổng hợp dữ liệu

Đếm và cộng dồn hộp đọc và danh sách đã lưu.

Xuất file dạng .CSV

Sau khi đọc, dữ liệu sẽ được xuất sang tệp .csv để xử lý trong Excel.

Xuất file dạng .CSV

Xuất file dạng .CSV

Xuất file dạng .CSV

Xuất file dạng .CSV

Xuất file dạng .CSV