Tìm kiếm

KIỂM TRA MÃ VẠCH

Kiểm tra mã vạch

Nếu bạn cần chắc chắn rằng mã vạch đã in của bạn sẽ quét ở khắp mọi nơi, thì bạn có thể kiểm tra nó bằng cách nào? Việc sử dụng máy quét để kiểm tra mã vạch sẽ chỉ cho bạn biết liệu nó có thể được đọc bởi máy quét cụ thể đó hay không, nhưng trình xác minh mã vạch sẽ cho phép bạn phân loại chất lượng của từng mã vạch.


Kiểm tra ngoại tuyến


Hầu hết các mẫu thiết bị xác minh hiện có đều ở chế độ ngoại tuyến, có nghĩa là chúng là các mẫu máy tính cầm tay hoặc máy tính để bàn được sử dụng bên ngoài dây chuyền sản xuất. Để bắt kịp tiến độ sản xuất, hầu hết các nhà sản xuất sẽ chỉ xác minh một mẫu mã trong bất kỳ lô nào. Tiêu chuẩn lấy mẫu được xác định bởi các yêu cầu thống kê về kiểm soát chất lượng của nhà sản xuất và đôi khi là các thông số kỹ thuật của khách hàng. Vấn đề với lấy mẫu ngẫu nhiên là các vấn đề chất lượng mã vạch thường không được nắm bắt trong thời gian thực. Các mã không được lấy mẫu không có sẵn để kiểm tra chẩn đoán sau khi phát hiện ra các vấn đề.  


Kiểm tra trực tuyến


Bộ xác minh nội tuyến hoặc bộ xác minh được lắp đặt ở một vị trí cố định trên dây chuyền sản xuất, theo truyền thống quá chậm để xử lý hầu hết tốc độ dòng vì quá trình xác minh mất nhiều thời gian hơn là chỉ đọc mã. Cho đến gần đây, trình xác minh nội tuyến cũng chỉ được giới hạn trong việc xác minh mã vạch tuyến tính 1D. Phát triển trình xác minh nội tuyến không phải là nhiệm vụ nhỏ nhưng một số công ty đã phát triển các sản phẩm hiện có thể xác minh mã, bao gồm cả mã 2D, với tốc độ nhanh hơn nhiều. 
 

+84 0968283868
Hotline