Toshiba TEC Ribbon Families

Giới thiệu về Ribbons Toshiba

Ruy băng Toshiba có nhiều loại khác nhau để phù hợp với hầu hết mọi ứng dụng trên mọi thị trường, từ in nhãn ngắn hạn và thẻ RFID được sản xuất hàng loạt, cho đến các kỹ thuật nhận dạng chuyên biệt cao bằng cách sử dụng các sản phẩm nhựa cao cấp. Và với kinh nghiệm hơn 30 năm của chúng tôi, bạn có thể chắc chắn rằng các dải ruy băng của chúng tôi đảm bảo chất lượng in tối ưu.


Nhưng với sự lựa chọn quá lớn, có thể là một thách thức để tìm ra dải ruy băng phù hợp với nhu cầu của bạn, đó là lý do tại sao chúng tôi đã thêm bộ chọn ruy băng của chúng tôi bên dưới để giúp bạn tìm thấy dải băng phù hợp với nhu cầu của mình.