Thông tin Công ty

Thông tin Công ty

Tải xuống

Giới thiệu sản phẩm

Thông tin chi tiết về sản phẩm và giải pháp chúng tôi đang cung cấp trên thị trường

Tải xuống

Thử ngỏ gửi khách hàng

Thư ngỏ gửi khách hàng

Tải xuống

Thông tin xuất hóa đơn

Thông tin xuất hóa đơn

Tải xuống

Thông tin gửi giao nhận hàng hóa chuyển phát

Tải xuống

Phiếu tiếp nhận thông tin khách hàng

Tải xuống

Thông tin tài khoản ngân hàng công ty DINHTHIEN TMS Co., Ltd

Tải xuống

Thông báo thay đổi địa chỉ DKKD

Tải xuống

ZD421 4-Inch Desktop Printers

ZD421 4-Inch Desktop Printers Spec Sheet

Tải xuống

DS8100 Series Scanner Korean Lang

DS8100 Series Scanner Korean Lang

Tải xuống

DS4600 Series Industrial Scanner

DS4600 Series Industrial Scannerg

Tải xuống

DS4600 Series Scanner for Manufacturing and Electronics Asembly- Korea Language

Tải xuống

RFID Portfolio

Tải xuống

ZT400 Series RFID Industrial Printersencoders Spec Sheet

Tải xuống

ZT200 Series Industrial Printers Spec Sheet

Tải xuống

ZQ600 Series Mobile Printers Spec Sheet

Tải xuống

MC2200/ MC2700 Mobile Computer Spec Sheet

Tải xuống

FX9600 Fixed RFID Reader Spec Sheet

Tải xuống

DS8100 Series Handheld Imagers Spec Sheet

Tải xuống

DS3600-DP 1D/2D Ultra-Rugged Scanner

Tải xuống

Zebra DS2200 Series Barcode Scanner

Tải xuống

Zebra ZT600 Series Industrial Printer

Tải xuống

ZQ511 & ZQ521 Mobile Printers Spec Sheet

Tải xuống

TC21/ TC26 Touch Computer Spec Sheet

Tải xuống

MC9300 handheld mobile computer specsheet

Tải xuống

ZD420 4 Inch Desktop Printers Spec Sheet

Tải xuống

TC5x series mobile computers spec sheet

Tải xuống

MC3300x mobile computer specsheet

Tải xuống

Giải pháp cho ngành lưu trú & Sự kiện

Giải pháp Nhận diện Tự động cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu trú và sự kiện

Tải xuống

Giải pháp cho ngành Y tế

Giải pháp Nhận diện Tự động cho tổ chức y tế

Tải xuống

Giải pháp cho ngành cơ sở vật chất

Giải pháp Nhận diện Tự động cho ngành công nghiệp cơ sở vật chất

Tải xuống

Giải pháp sản xuất

Giải pháp sản xuất

Tải xuống

ZEBRA OneCare™