HỖ TRỢ ĐIỆN THOẠI TỪ DINHTHIEN TMS CO., LTD

Nhận hỗ trợ khi bạn cần

Nhóm nội bộ của chúng tôi rất vui được cung cấp hỗ trợ ban đầu miễn phí khi bạn mua sản phẩm từ chúng tôi, tuy nhiên nếu bạn yêu cầu hỗ trợ liên tục cho gói phần mềm của mình thì chúng tôi đề xuất hợp đồng hỗ trợ phần mềm như là cách hiệu quả nhất để tiếp cận hỗ trợ của chuyên gia.

Các hợp đồng hỗ trợ qua điện thoại của chúng tôi bao gồm bộ phần mềm phần mềm EMM của chúng tôi và bất kỳ giải pháp riêng nào mà chúng tôi có thể phát triển cho bạn. Nhóm của chúng tôi cũng có thể cung cấp hỗ trợ qua điện thoại cho phần mềm của bên thứ 3 bao gồm, Phần mềm thiết kế nhãn BarTender, phần mềm quản lý thiết bị di động SOTI và Tracer Plus.

Hợp đồng hỗ trợ mang lại cho bạn sự yên tâm về hỗ trợ qua điện thoại không giới hạn từ nhóm hỗ trợ được đào tạo đầy đủ của chúng tôi, những người có thể cung cấp hỗ trợ trong vòng 2 giờ kể từ khi cuộc gọi của bạn được ghi lại.


Chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ chuyên gia cho việc cài đặt và chạy phần mềm của bên thứ ba mà bạn mua từ chúng tôi. Đội ngũ nhân viên được đào tạo đầy đủ của chúng tôi cung cấp hỗ trợ cụ thể cho các yêu cầu của bạn, thường vượt ra ngoài sự hỗ trợ có thể có hoặc không có sẵn từ nhà sản xuất phần mềm. Chúng tôi hỗ trợ cho:

  • BarTender
  • SOTI
  • Nice Labels
  • Tracer Plus
  • Zebra Design Studio

Chúng tôi có sẵn một số tùy chọn hỗ trợ và có thể cung cấp các hợp đồng hỗ trợ riêng theo nhu cầu cụ thể của bạn. Nói chuyện với một trong nhóm của chúng tôi ngay hôm nay để biết thông tin về hỗ trợ phần mềm từ DINHTHIEN TMS .

Liên hệ với chúng tôi