Tìm kiếm

Empower every worker
at the edge of your business

GAIN YOUR PERFORMANCE EDGE
WITH SOLUTIONS TO YOUR BUSINESS CHALLENGES

GAIN YOUR PERFORMANCE EDGE
WITH SOLUTIONS TO YOUR BUSINESS CHALLENGES

LET US HELP DESIGN A HEALTHCARE TECHNOLOGY SOLUTION
TO MEET YOUR NEEDS

Đọc mã cân GS1-128 hàng đông lạnh

Đọc mã cân GS1-128 hàng đông lạnh

Đọc chính xác, chương trình đọc cân nặng được mã hóa trong chuỗi mã vạch GS1-128 trên thùng hàng đông lạnh và lưu trữ dữ liệu cân nặng để xử lý.

Phần mềm kiếm soát tồn kho

Phần mềm kiếm soát tồn kho

Cải thiện độ chính xác, năng suất và khả năng quản trị kho của bạn với ....

Mobile Computers

Mobile Computers

Drive efficiency, productivity and mobile communication throughout your warehouse,..

Barcode Scanners

Barcode Scanners

Capture data fast and accurately with barcode scanners from DINHTHIEN TMS Co., Ltd

Printers

Printers

Marking and labelling your items can be critical to the smooth flow of your operations

Barcode Verifier

Barcode Verifier

If you need to be sure that your printed barcode will scan everywhere, how can you check it? 

For Hospital and Laboratory

For Hospital and Laboratory

Smart and High Performance Solutions for Lab & Hospital Applications

For Logistics

For Logistics

High Performance Solutions for Logistic Applications

For Textile/Care Labels

For Textile/Care Labels

Washable Textile Ribbons

Zebra Certified Supplies

Zebra Certified Supplies

QUALITY-TESTED THERMAL RIBBONS GIVE YOU CONSISTENT, PREMIUM PERFORMANCE

ZEBRA OneCare™

ZEBRA OneCare™

Có được sự yên tâm khi nhu cầu thiết bị hàng ngày của bạn được bảo vệ để duy trì và hoạt động nhóm của bạn

Bảo trì & Sửa chữa

Bảo trì & Sửa chữa

Get ahead and stay proactive by making sure that your business operations are protected against hardware faults and failures

Hỗ trợ từ xa

Hỗ trợ từ xa

Our in-house team is pleased to provide free of charge initial support when you purchase a product from us